Saturday, June 16, 2007

Pengumuman Kelulusan Ujian Akhir Kelas XII Thn 2007

 1. Panitia Wisuda Kelas XII mengumumkan:
  • Wisuda akan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2007
  • Semua Ketua Kelas XII IPA dan IPS harus hadir di sekolah hari Senin, 18 Juni 2007, pukul 08.00
  • Undang Wisuda dapat diambil di sekolah hari Senin, 18 Juni 2007, pukul 10.00
 2. Bagi siswa yang dinyatakan Tidak Lulus, amat disarankan untuk mengikuti Ujian Penyetaraan SMA paket C.
  • Pendaftaran Ujian, hari Sabtu atau Minggu tanggal 16 - 17 Juni 2007, di sekolah
  • Pelaksanaan Ujian, tanggal 19 - 22 Juni 2007, di SMA 77
  • Hasil Ujian akan diumumkan dalam 30 hari setelah pelaksanaan Ujian
  • Ijazah Ujian Penyetaraan Paket dapat digunakan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi
 3. Seluruh keluarga besar SMA senantiasa berdoa semoga sukses bersama kita semua
 4. Berikut adalah daftar hasil Ujian Akhir Kelas XII SMA 30 Jakarta, tahun pelajaran 2006 - 2007
No. Kelas No Ujian Keterangan
1 XII IPA1 01-014-001-8 Lulus
2 XII IPA1 01-014-002-7 Lulus
3 XII IPA1 01-014-003-6 Lulus
4 XII IPA1 01-014-004-5 Lulus
5 XII IPA1 01-014-005-4 Lulus
6 XII IPA1 01-014-006-3 Lulus
7 XII IPA1 01-014-007-2 Lulus
8 XII IPA1 01-014-008-9 Lulus
9 XII IPA1 01-014-009-8 Lulus
10 XII IPA1 01-014-010-7 Tdk Lulus
11 XII IPA1 01-014-011-6 Lulus
12 XII IPA1 01-014-012-5 Lulus
13 XII IPA1 01-014-013-4 Lulus
14 XII IPA1 01-014-014-3 Lulus
15 XII IPA1 01-014-015-2 Lulus
16 XII IPA1 01-014-016-9 Lulus
17 XII IPA1 01-014-017-8 Lulus
18 XII IPA1 01-014-018-7 Lulus
19 XII IPA1 01-014-019-6 Lulus
20 XII IPA1 01-014-020-5 Lulus
21 XII IPA1 01-014-021-4 Lulus
22 XII IPA1 01-014-022-3 Lulus
23 XII IPA1 01-014-023-2 Lulus
24 XII IPA1 01-014-024-9 Lulus
25 XII IPA1 01-014-025-8 Lulus
26 XII IPA1 01-014-026-7 Lulus
27 XII IPA1 01-014-027-6 Lulus
28 XII IPA1 01-014-028-5 Lulus
30 XII IPA1 01-014-030-3 Lulus
31 XII IPA1 01-014-031-2 Lulus
32 XII IPA1 01-014-032-9 Lulus
33 XII IPA1 01-014-033-8 Lulus
34 XII IPA1 01-014-034-7 Lulus
35 XII IPA1 01-014-035-6 Lulus
36 XII IPA1 01-014-036-5 Lulus
37 XII IPA1 01-014-037-4 Lulus
38 XII IPA1 01-014-038-3 Lulus
39 XII IPA1 01-014-039-2 Lulus
40 XII IPA1 01-014-040-9 Lulus
1 XII IPA2 01-014-041-8 Lulus
2 XII IPA2 01-014-042-7 Lulus
3 XII IPA2 01-014-043-6 Lulus
4 XII IPA2 01-014-044-5 Lulus
5 XII IPA2 01-014-045-4 Lulus
6 XII IPA2 01-014-046-3 Lulus
7 XII IPA2 01-014-047-2 Lulus
8 XII IPA2 01-014-048-9 Lulus
9 XII IPA2 01-014-049-8 Lulus
10 XII IPA2 01-014-050-7 Lulus
11 XII IPA2 01-014-051-6 Lulus
12 XII IPA2 01-014-052-5 Lulus
13 XII IPA2 01-014-053-4 Lulus
14 XII IPA2 01-014-054-3 Lulus
15 XII IPA2 01-014-055-2 Lulus
16 XII IPA2 01-014-056-9 Lulus
17 XII IPA2 01-014-057-8 Lulus
18 XII IPA2 01-014-058-7 Lulus
19 XII IPA2 01-014-059-6 Lulus
20 XII IPA2 01-014-060-5 Lulus
21 XII IPA2 01-014-061-4 Tdk Lulus
22 XII IPA2 01-014-062-3 Lulus
23 XII IPA2 01-014-063-2 Lulus
24 XII IPA2 01-014-064-9 Lulus
25 XII IPA2 01-014-065-8 Lulus
26 XII IPA2 01-014-066-7 Lulus
27 XII IPA2 01-014-067-6 Lulus
28 XII IPA2 01-014-068-5 Lulus
29 XII IPA2 01-014-069-4 Lulus
30 XII IPA2 01-014-070-3 Lulus
31 XII IPA2 01-014-071-2 Lulus
32 XII IPA2 01-014-072-9 Lulus
33 XII IPA2 01-014-073-8 Lulus
34 XII IPA2 01-014-074-7 Lulus
35 XII IPA2 01-014-075-6 Lulus
36 XII IPA2 01-014-076-5 Lulus
37 XII IPA2 01-014-077-4 Lulus
38 XII IPA2 01-014-078-3 Lulus
39 XII IPA2 01-014-079-2 Lulus
40 XII IPA2 01-014-080-9 Lulus
1 XII IPS1 01-014-081-8 Lulus
2 XII IPS1 01-014-082-7 Lulus
3 XII IPS1 01-014-083-6 Lulus
4 XII IPS1 01-014-084-5 Lulus
5 XII IPS1 01-014-085-4 Lulus
6 XII IPS1 01-014-086-3 Lulus
7 XII IPS1 01-014-087-2 Lulus
8 XII IPS1 01-014-088-9 Lulus
9 XII IPS1 01-014-089-8 Lulus
10 XII IPS1 01-014-090-7 Lulus
11 XII IPS1 01-014-091-6 Lulus
12 XII IPS1 01-014-092-5 Lulus
13 XII IPS1 01-014-093-4 Lulus
14 XII IPS1 01-014-094-3 Lulus
15 XII IPS1 01-014-095-2 Lulus
16 XII IPS1 01-014-096-8 Lulus
17 XII IPS1 01-014-097-7 Lulus
18 XII IPS1 01-014-098-6 Lulus
19 XII IPS1 01-014-099-5 Lulus
20 XII IPS1 01-014-100-4 Lulus
21 XII IPS1 01-014-101-3 Lulus
22 XII IPS1 01-014-102-2 Lulus
23 XII IPS1 01-014-103-9 Lulus
24 XII IPS1 01-014-104-8 Lulus
25 XII IPS1 01-014-105-7 Lulus
26 XII IPS1 01-014-106-6 Lulus
27 XII IPS1 01-014-107-5 Lulus
28 XII IPS1 01-014-108-4 Lulus
29 XII IPS1 01-014-109-3 Lulus
30 XII IPS1 01-014-110-2 Lulus
31 XII IPS1 01-014-111-9 Lulus
32 XII IPS1 01-014-112-8 Lulus
33 XII IPS1 01-014-113-7 Tdk Lulus
34 XII IPS1 01-014-114-6 Lulus
35 XII IPS1 01-014-115-5 Lulus
36 XII IPS1 01-014-116-4 Lulus
37 XII IPS1 01-014-117-3 Lulus
1 XII IPS2 01-014-118-2 Lulus
2 XII IPS2 01-014-119-9 Lulus
3 XII IPS2 01-014-120-8 Lulus
4 XII IPS2 01-014-121-7 Lulus
5 XII IPS2 01-014-122-6 Lulus
6 XII IPS2 01-014-123-5 Tdk Lulus
7 XII IPS2 01-014-124-4 Lulus
8 XII IPS2 01-014-125-3 Tdk Lulus
9 XII IPS2 01-014-126-2 Lulus
10 XII IPS2 01-014-127-9 Lulus
11 XII IPS2 01-014-128-8 Lulus
12 XII IPS2 01-014-129-7 Lulus
13 XII IPS2 01-014-130-6 Lulus
14 XII IPS2 01-014-131-5 Lulus
15 XII IPS2 01-014-132-4 Lulus
16 XII IPS2 01-014-133-3 Lulus
17 XII IPS2 01-014-134-2 Lulus
18 XII IPS2 01-014-135-9 Lulus
19 XII IPS2 01-014-136-8 Lulus
20 XII IPS2 01-014-137-7 Lulus
21 XII IPS2 01-014-138-6 Lulus
22 XII IPS2 01-014-139-5 Lulus
23 XII IPS2 01-014-140-4 Lulus
24 XII IPS2 01-014-141-3 Lulus
25 XII IPS2 01-014-142-2 Lulus
26 XII IPS2 01-014-143-9 Lulus
27 XII IPS2 01-014-144-8 Lulus
28 XII IPS2 01-014-145-7 Lulus
29 XII IPS2 01-014-146-6 Lulus
30 XII IPS2 01-014-147-5 Lulus
31 XII IPS2 01-014-148-4 Lulus
32 XII IPS2 01-014-149-3 Lulus
33 XII IPS2 01-014-150-2 Lulus
34 XII IPS2 01-014-151-9 Lulus
35 XII IPS2 01-014-152-8 Lulus
36 XII IPS2 01-014-153-7 Lulus
37 XII IPS2 01-014-154-6 Lulus
38 XII IPS2 01-014-155-5 Lulus
39 XII IPS2 01-014-156-4 Lulus
40 XII IPS2 01-014-157-3 Lulus
1 XII IPS3 01-014-158-2 Lulus
2 XII IPS3 01-014-159-9 Lulus
3 XII IPS3 01-014-160-8 Lulus
4 XII IPS3 01-014-161-7 Lulus
5 XII IPS3 01-014-162-6 Lulus
6 XII IPS3 01-014-163-5 Lulus
7 XII IPS3 01-014-164-4 Lulus
8 XII IPS3 01-014-165-3 Lulus
9 XII IPS3 01-014-166-2 Lulus
10 XII IPS3 01-014-167-9 Lulus
11 XII IPS3 01-014-168-8 Lulus
12 XII IPS3 01-014-169-7 Lulus
13 XII IPS3 01-014-170-6 Lulus
14 XII IPS3 01-014-171-5 Lulus
15 XII IPS3 01-014-172-4 Lulus
16 XII IPS3 01-014-173-3 Lulus
17 XII IPS3 01-014-174-2 Lulus
18 XII IPS3 01-014-175-9 Lulus
19 XII IPS3 01-014-176-8 Lulus
20 XII IPS3 01-014-177-7 Lulus
21 XII IPS3 01-014-178-6 Lulus
22 XII IPS3 01-014-179-5 Lulus
23 XII IPS3 01-014-180-4 Lulus
24 XII IPS3 01-014-181-3 Lulus
25 XII IPS3 01-014-182-2 Lulus
26 XII IPS3 01-014-183-9 Lulus
27 XII IPS3 01-014-184-8 Lulus
28 XII IPS3 01-014-185-7 Lulus
29 XII IPS3 01-014-186-6 Lulus
30 XII IPS3 01-014-187-5 Lulus
31 XII IPS3 01-014-188-4 Lulus
32 XII IPS3 01-014-189-3 Lulus
33 XII IPS3 01-014-190-2 Lulus
34 XII IPS3 01-014-191-9 Lulus
35 XII IPS3 01-014-192-8 Lulus
36 XII IPS3 01-014-193-7 Lulus
37 XII IPS3 01-014-194-6 Lulus
38 XII IPS3 01-014-195-5 Lulus
1 XII IPS4 01-014-196-4 Lulus
2 XII IPS4 01-014-197-2 Lulus
3 XII IPS4 01-014-198-9 Lulus
4 XII IPS4 01-014-199-8 Lulus
5 XII IPS4 01-014-200-7 Lulus
6 XII IPS4 01-014-201-6 Lulus
7 XII IPS4 01-014-202-5 Lulus
8 XII IPS4 01-014-203-4 Lulus
9 XII IPS4 01-014-204-3 Lulus
10 XII IPS4 01-014-205-2 Lulus
11 XII IPS4 01-014-206-9 Lulus
12 XII IPS4 01-014-207-8 Lulus
13 XII IPS4 01-014-208-7 Lulus
14 XII IPS4 01-014-209-6 Lulus
15 XII IPS4 01-014-210-5 Lulus
16 XII IPS4 01-014-211-4 Lulus
17 XII IPS4 01-014-212-3 Lulus
18 XII IPS4 01-014-213-2 Lulus
19 XII IPS4 01-014-214-9 Lulus
20 XII IPS4 01-014-215-8 Lulus
21 XII IPS4 01-014-216-7 Lulus
22 XII IPS4 01-014-217-6 Lulus
23 XII IPS4 01-014-218-5 Lulus
24 XII IPS4 01-014-219-4 Lulus
25 XII IPS4 01-014-220-3 Lulus
26 XII IPS4 01-014-221-2 Lulus
27 XII IPS4 01-014-222-9 Lulus
28 XII IPS4 01-014-223-8 Lulus
29 XII IPS4 01-014-224-7 Lulus
30 XII IPS4 01-014-225-6 Lulus
31 XII IPS4 01-014-226-5 Lulus
32 XII IPS4 01-014-227-3 Lulus
33 XII IPS4 01-014-228-2 Lulus
34 XII IPS4 01-014-229-9 Lulus
35 XII IPS4 01-014-230-8 Lulus
36 XII IPS4 01-014-231-7 Lulus
1 XII IPS5 01-014-232-6 Lulus
2 XII IPS5 01-014-233-5 Lulus
3 XII IPS5 01-014-234-4 Lulus
4 XII IPS5 01-014-235-3 Lulus
5 XII IPS5 01-014-236-2 Lulus
6 XII IPS5 01-014-237-9 Lulus
7 XII IPS5 01-014-238-8 Lulus
8 XII IPS5 01-014-239-7 Lulus
9 XII IPS5 01-014-240-6 Lulus
10 XII IPS5 01-014-241-5 Lulus
11 XII IPS5 01-014-242-4 Lulus
12 XII IPS5 01-014-243-3 Lulus
13 XII IPS5 01-014-244-2 Lulus
14 XII IPS5 01-014-245-9 Lulus
15 XII IPS5 01-014-246-8 Lulus
16 XII IPS5 01-014-247-7 Lulus
17 XII IPS5 01-014-248-6 Lulus
18 XII IPS5 01-014-249-5 Lulus
19 XII IPS5 01-014-250-4 Lulus
20 XII IPS5 01-014-251-3 Lulus
21 XII IPS5 01-014-252-2 Lulus
22 XII IPS5 01-014-253-9 Lulus
23 XII IPS5 01-014-254-8 Lulus
24 XII IPS5 01-014-255-7 Lulus
25 XII IPS5 01-014-256-6 Lulus
26 XII IPS5 01-014-257-5 Lulus
27 XII IPS5 01-014-258-4 Lulus
28 XII IPS5 01-014-259-3 Lulus
29 XII IPS5 01-014-260-2 Lulus
30 XII IPS5 01-014-261-9 Lulus
31 XII IPS5 01-014-262-8 Lulus
32 XII IPS5 01-014-263-7 Lulus
33 XII IPS5 01-014-264-6 Lulus
34 XII IPS5 01-014-265-5 Lulus
35 XII IPS5 01-014-266-4 Lulus
36 XII IPS5 01-014-267-3 Lulus
37 XII IPS5 01-014-268-2 Lulus
1 XII IPS6 01-014-269-9 Lulus
2 XII IPS6 01-014-270-8 Lulus
3 XII IPS6 01-014-271-7 Lulus
4 XII IPS6 01-014-272-6 Lulus
5 XII IPS6 01-014-273-5 Lulus
6 XII IPS6 01-014-274-4 Lulus
7 XII IPS6 01-014-275-3 Lulus
8 XII IPS6 01-014-276-2 Lulus
9 XII IPS6 01-014-277-9 Lulus
10 XII IPS6 01-014-278-8 Lulus
11 XII IPS6 01-014-279-7 Lulus
12 XII IPS6 01-014-280-6 Lulus
13 XII IPS6 01-014-281-5 Lulus
14 XII IPS6 01-014-282-4 Lulus
15 XII IPS6 01-014-283-3 Lulus
16 XII IPS6 01-014-284-2 Lulus
17 XII IPS6 01-014-285-9 Lulus
18 XII IPS6 01-014-286-8 Lulus
19 XII IPS6 01-014-287-7 Lulus
20 XII IPS6 01-014-288-6 Lulus
21 XII IPS6 01-014-289-5 Lulus
22 XII IPS6 01-014-290-4 Lulus
23 XII IPS6 01-014-291-3 Lulus
24 XII IPS6 01-014-292-2 Lulus
25 XII IPS6 01-014-293-9 Lulus
26 XII IPS6 01-014-294-8 Lulus
27 XII IPS6 01-014-295-7 Lulus
28 XII IPS6 01-014-296-6 Lulus
29 XII IPS6 01-014-297-5 Lulus
30 XII IPS6 01-014-298-4 Lulus
31 XII IPS6 01-014-299-3 Lulus
32 XII IPS6 01-014-300-2 Lulus
33 XII IPS6 01-014-301-9 Lulus
34 XII IPS6 01-014-302-8 Lulus
35 XII IPS6 01-014-303-7 Lulus
36 XII IPS6 01-014-304-6 Lulus
1 XII IPS7 01-014-305-5 Lulus
2 XII IPS7 01-014-306-4 Lulus
3 XII IPS7 01-014-307-3 Lulus
4 XII IPS7 01-014-308-2 Lulus
5 XII IPS7 01-014-309-9 Lulus
6 XII IPS7 01-014-310-8 Lulus
7 XII IPS7 01-014-311-7 Lulus
8 XII IPS7 01-014-312-6 Lulus
9 XII IPS7 01-014-313-5 Lulus
10 XII IPS7 01-014-314-4 Lulus
11 XII IPS7 01-014-315-3 Lulus
12 XII IPS7 01-014-316-2 Lulus
13 XII IPS7 01-014-317-9 Lulus
14 XII IPS7 01-014-318-8 Lulus
15 XII IPS7 01-014-319-7 Lulus
16 XII IPS7 01-014-320-6 Lulus
17 XII IPS7 01-014-321-5 Lulus
18 XII IPS7 01-014-322-4 Lulus
19 XII IPS7 01-014-323-3 Lulus
20 XII IPS7 01-014-324-2 Lulus
21 XII IPS7 01-014-325-9 Lulus
22 XII IPS7 01-014-326-8 Lulus
23 XII IPS7 01-014-327-7 Lulus
24 XII IPS7 01-014-328-6 Lulus
25 XII IPS7 01-014-329-5 Lulus
26 XII IPS7 01-014-330-4 Lulus
27 XII IPS7 01-014-331-3 Lulus
28 XII IPS7 01-014-332-2 Lulus
29 XII IPS7 01-014-333-9 Lulus
30 XII IPS7 01-014-334-8 Lulus
31 XII IPS7 01-014-335-7 Lulus
32 XII IPS7 01-014-336-6 Lulus
33 XII IPS7 01-014-337-5 Lulus
34 XII IPS7 01-014-338-4 Lulus
35 XII IPS7 01-014-339-3 Lulus
36 XII IPS7 01-014-340-2 Lulus
37 XII IPS7 01-014-341-9 Lulus
38 XII IPS7 01-014-342-8 Lulus